Test świadomości

Stan świadomości jest to punkt widzenia, z jakiego istota ludzka spostrzega rzeczywistość. Punkt ten oscyluje między determinizmem i logiką umysłu oraz bezgraniczną wolnością jaźni. Wyznacza natężenie, z jakim odczuwana jest jedność z otaczającym światem. Przeobrażanie stanu świadomości w trakcie całego życia powinno zatoczyć pełny krąg. Chwilowe zmiany świadomości zdarzają się ludziom każdego dnia. Zazwyczaj przebiegają płynnie, w sposób niezauważalny. Wiarygodna charakterystyka takich stanów jest prawdopodobnie niemożliwa do określenia, ponieważ stan świadomości sam w sobie jest wyznacznikiem ludzkiego obiektywizmu. Poniższy przykład graficzny przedstawia najbardziej charakterystyczne odcienie świadomości, jakie można wyodrębnić.

Poziomy świadomości

Test świadomości znajduje się w fazie rozwojowej. Nie jest miarodajnym narzędziem badawczym tylko rodzajem psychologicznej zabawy. Jego rezultat może nie mieć nic wspólnego z prawdziwym stanem świadomości osoby poddającej się testowaniu. Po obliczeniu wyniku przedstawiana jest krótka charakterystyka wszystkich poziomów świadomości.

Wypełnij poniższe punkty. Określ prawdziwość zdań (odpowiedz na pytania) zgodnie ze swoimi aktualnymi odczuciami. Staraj się zbytnio nie odwoływać do teoretycznych przemyśleń lub wyuczonej wiedzy.

 1. Teraźniejszość raczej nie istnieje, ponieważ nieustannie przemija.
 2. Nie obawiam się żadnych wydarzeń w najbliższej przyszłości.
 3. Mam nadzieję, że prędzej czy później osiągnę sukces.
 4. Czy przed pojawieniem się jakiejkolwiek myśli istnieje moment, w którym decydujesz o jej powstaniu i treści?
 5. Czy potrafisz dokonać wyboru nieuwarunkowanego żadną przyczyną?
 6. Jedynie słuszna i prawdziwa jest zasada powszechnej niepewności, ponieważ nie ma pewności nawet, co do prawdziwości tej zasady.
 7. Czy w bezpośrednim doświadczeniu rzeczywistości odnajdujesz swoje „ja”, czyli to, kim lub czym jesteś na najgłębszym poziomie egzystencji?
 8. Jeśli tak, to czym wydaje się być odnalezione „ja”? (jeśli nie - pozostaw puste)
 9. Źródło zła istnieje poza umysłem.
 10. Nie odczuwam niezaspokojonych pragnień.
 11. Co wywołuje doświadczenie szczęścia? (jeśli nic - pozostaw puste)
 12. Celem życia jest dążenie do samorealizacji.
 13. Podejmowanie decyzji nie sprawia mi trudności.
 14. Czy nienawiść jest przeciwieństwem miłości?
 15. Moje życie nie mogłoby się potoczyć inaczej, niż się potoczyło.
 16. Czy przed skupieniem uwagi na czymś konkretnym istnieje moment, w którym decydujesz gdzie ją skierować?
 17. Między siłami dobra i zła nie ma równowagi.
 18. Nie martwiąc się o przyszłość, robię dokładnie to, co jest dla tej przyszłości najlepsze.
 19. Nigdy nie będę sobą i nie odnajdę mojej prawdziwej osobowości.
 20. Jeśli w odległej części kosmosu istnieje planeta, o której istnieniu nie wie żadna świadoma istota we wszechświecie, to czy ta planeta naprawdę istnieje?